Zwitserland Schengenland

 Vanaf 12 december 2008 zal Zwitserland de paspoortcontroles bij de grens afschaffen.  

Zwitserland treedt toe tot de groep van landen die vrij verkeer van personen onderling toestaan. Dit vrije verkeer is geregeld in het akkoord van Schengen.  

Zwitserland zal nog wel steekproefsgewijs paspoortcontroles uitvoeren. Op de vliegvelden gaat de regeling in vanaf 29 maart 2009.

De nieuwe situatie betekent goed nieuws voor mensen die met de auto naar Zwitserland gaan. Het passeren van de grens zou een stuk sneller moeten gaan.  

Het akkoord van Schengen houdt in dat controle aan de binnengrenzen van de deelnemende landen is afgeschaft en er in plaats daarvan alleen aan de buitengrenzen wordt gecontroleerd.

De 25 Schengenlanden zijn:  België, Duitsland, Frankrijk, Luxemburg, Nederland, Portugal, Spanje,  Italië, Oostenrijk, Griekenland,  Denemarken, Finland, Zweden, Noorwegen, IJsland,  Estland, Letland, Litouwen, Slowakije, Hongarije, Polen, Tsjechië, Slovenië, Malta en Zwitserland.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.