Nieuwe benzine E10 in Duitsland

Vanaf 2011 verkopen de meeste benzinestations in Duitsland geen Euro 95 meer maar E10 benzine.

E10 staat voor 10% ethanol en is een mengsel van 90% Euro 95 loodvrije benzine met 10% ethanol, een soort alcohol. Dit mengsel wordt ingevoerd als groene maatregel om de CO2 uitstoot te verminderen.

Niet elke auto kan echter goed rijden op E10 en het kan zelfs lijden tot schade aan de motor. De ANWB zegt dat ongeveer 90% van de moderne auto’s zonder problemen E10 kan tanken maar de overige 10% beter Euro 98 loodvrij kan tanken.

In dit artikel kun je bekijken of je auto geschikt is voor e10 benzine. Bij twijfel kun je altijd je garage om advies vragen.

In Frankrijk wordt E10 brandstof al langer verkocht onder de naam SP95-E10 waarbij SP staat voor Sans Plomp, zonder lood.  Ook in Nederland zullen in 2011 steeds meer tankstations overschakelen op E10 benzine.

Over de effecten van deze ‘groene’ maatregel lopen de meningen uiteen. Om de ethanol te produceren wordt gebruik gemaakt van voedselgewassen zoals maïs. De CO2 die nodig is om deze gewassen te telen (kunstmest, transport, etc) wordt nogal makkelijk over het hoofd gezien bij berekeningen van CO2 uitstoot.  Ook kost het maken van ethanol uit maïs veel energie en heel veel water.

Het onderwerp CO2 dreigt alle andere overwegingen te overschaduwen. Naast het hoge waterverbruik bij de productie van ethanol, leidt het gebruik van voedselgewassen als maïs voor het maken van biobrandstof tot concurrentie tussen voedsel en brandstof.  De enige ‘duurzame’ grondstof voor ethanol is op dit moment suikerriet waar in Brazilië al decennia mee wordt gewerkt. Ethanol uit maïs levert veel minder energie per geïnvesteerde gram CO2 en kan beter voor iets anders worden gebruikt. Dus, geen voedsel in je tank!

De discussie laait dan ook al weer op (ook onder milieuverenigingen als Greenpeace) om af te zien van het gebruik van biobrandstof op basis van voedselgewassen. Kijk dan ook niet raar op als E10 over een paar jaar niet meer bestaat.

Bekijk de actuele benzineprijs in Duitsland.