Algemene voorwaarden opreis.nl voor aanbieders

Algemene Voorwaarden opreis.nl voor aanbieders van reizen en gerelateerde diensten

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op overeenkomsten tussen opreis.nl en afnemers van onderstaande producten en diensten.

Producten en diensten

De inspiratiepagina
Op de inspiratiepagina staat een beschrijving en één of meer afbeeldingen van het aanbod van de klant. Ook zijn er één of meer hyperlinks naar de website van de klant. Wij maken de pagina voor je op basis van het aangeleverde beeld- en tekstmateriaal en de website. Binnen de abonnementsperiode mag je één keer gratis een wijziging doorvoeren zoals een andere afbeelding. Daarna kunnen we wel wijzigingen doorvoeren maar kost het €25 per wijziging.

Andere diensten
Opreis.nl biedt ook andere diensten aan, al dan niet in combinatie met de inspiratiepagina.

Aanvragen en vermelding
Opreis.nl beoordeelt iedere aanvraag voor een inspiratiepagina. We letten er op dat de aanbieders passen bij het profiel van opreis.nl en kijken  daarbij naar  het volgende: uitstraling van de website, schaalgrootte van het bedrijf, hoe inspirerend en bijzonder is het aanbod. Wij beoordelen iedere aanvraag en nemen alleen de aanvragen op die passen binnen het profiel van opreis.nl en het overige aanbod.

Ontbinding en duur van de overeenkomst
Mocht het zo zijn dat het karakter van een toegelaten website ineens ten slechte verandert, dan houden wij ons het recht voor de overeenkomst eenzijdig te ontbinden. Als op de website onwettige, amorele of ranzige zaken verschijnen doen we dat ook.

De klant kan vragen of de inspiratiepagina wordt verwijderd. Als dit gebeurt gedurende de eerste afgesproken periode van de dienst, worden hiervoor geen kosten berekend en is er geen recht op restitutie.

Abonnementen worden na aflopen, indien niet is opgezegd, automatisch verlengd voor de periode van één jaar. Na verlenging kan de dienst iedere maand worden opgezegd en vindt, indien van toepassing, verrekening en restitutie plaats van abonnementsgelden. Bij verlenging van het abonnement kan de prijs worden aangepast.

Aansprakelijkheid
Opreis.nl is niet aansprakelijk voor de inhoud van de website waarnaar wordt verwezen of voor gevolgen van vermelding met een inspiratiepagina of met een andere dienst op opreis.nl.

Als er fouten staan in de inspiratiepagina of de hyperlinks kan de klant dit aangeven aan opreis.nl. Opreis.nl zal deze dan fouten binnen redelijke termijn aanpassen. Als de fouten, zoals een foutieve hyperlink of vermelding, zijn veroorzaakt door opreis.nl, is de aanpassing gratis. Als de fout is veroorzaakt door een foutieve aanlevering van gegevens, zal de eerste wijziging gratis worden doorgevoerd, daarna kost een wijziging €25.

Opreis.nl spant zich in voor de snelheid en betrouwbaarheid van de website. Wij zijn niet aansprakelijk voor technische mankementen, storingen of andere zaken die de website tijdelijk niet of slecht bereikbaar maken. Bij uitzonderlijk lange storingen die ervoor zorgen dat de website niet bereikbaar is, zullen we dit compenseren in tijd. Opreis.nl is echter niet materieel aansprakelijk en nooit voor een hoger bedrag dan de waarde van de overeenkomst.

Betaling
Betaling geschiedt via iDEAL.

Tot slot
Onderdeel van deze algemene voorwaarden zijn onze disclaimer en ons privacybeleid die op de website vermeld staan.
Als we denken dat dat nodig is, kunnen we deze algemene voorwaarden aanpassen.
In geval van geschillen, is het Nederlands recht van toepassing en de Nederlandse rechter bevoegd.

opreis.nl BV
januari 2016