Reisadvies Egypte


Voor Egypte geeft het Ministerie van Buitenlandse Zaken het volgende reisadvies:

“Alle reizen naar bepaalde gebieden worden ontraden.“.

Wat betekent dit reisadvies?
Dit reisadvies is bijgewerkt op: 27/02/2014

Reisadvies Egypte:

Vanwege een terroristische dreiging tegen het vliegverkeer dat gebruik maakt van het luchtruim boven de Sinaï, adviseren we reizigers om vóór de reis bij hun luchtvaartmaatschappij of touroperator navraag te doen of bij de vliegroute rekening wordt gehouden met deze dreiging.

Alle reizen naar de Sinaï worden ontraden. Het geweld in de Sinaï is in de afgelopen maanden geëscaleerd en er is een reële dreiging van terroristische aanslagen. Nederlanders die nu in Sharm el Sheikh of één van de andere badplaatsen in de Sinaï verblijven wordt geadviseerd het gebied te verlaten en daarover contact op te nemen met hun reisorganisatie.

Voor de overige delen van Egypte worden alle niet-essentiële reizen ontraden met uitzondering van de volgende toeristische bestemmingen:

– de hotelresorts in de gebieden aan de Afrikaanse kust van de Rode Zee en de Golf van Suez
– de steden Luxor, Aswan en Abu Simbel (inclusief cruises)

U wordt aangeraden bij bezoeken aan de steden Luxor, Aswan en Abu Simbel, alsmede eerdergenoemde hotelresorts die zijn gelegen aan de Afrikaanse kust van de Rode Zee en de Golf van Suez extra waakzaamheid te betrachten en deze bestemmingen uitsluitend per nabijgelegen luchthaven te bezoeken. De nabijgelegen luchthavens zijn zowel met directe vluchten als met vluchten via Cairo International Airport aan te vliegen. Ook wordt ontraden om over de weg tussen Luxor en Aswan te reizen.

Cairo International Airport is als internationale luchthaven (ook voor transits) op dit moment zonder problemen operationeel.

Egypte wordt geplaagd door sociale onrust en politieke spanningen. Nog steeds vinden demonstraties in Caïro en overige gebieden in Egypte plaats waarbij ook (vuur)wapens worden gebruikt. Daarbij is ook sprake van een escalatie van seksueel geweld, waarbij ook westerse vrouwen het slachtoffer zijn geworden.
Veiligheidstroepen kunnen hard optreden. Bij het tegengaan van demonstaties is gebruik van traangas van een agressieve soort met ernstige bijwerkingen mogelijk.

Reizigers worden geadviseerd de aanwijzingen van het leger en de politie strikt op te volgen. Tevens wordt geadviseerd (de ruime nabijheid van) demonstraties en samenscholingen absoluut te mijden en deze niet te fotograferen of te filmen, de berichtgeving in de media te volgen en zich te informeren over de actuele binnenlandse en buitenlandse ontwikkelingen.

De publieke opinie in Egypte kan soms heftig reageren op binnenlandse of buitenlandse gebeurtenissen, zoals bij uitingen die door Moslims als kwetsend worden ervaren.
Er is in toenemende mate sprake van een negatieve houding ten opzichte van buitenlanders. Deze kunnen agressief benaderd worden.

U kunt onverwachts geconfronteerd worden met veiligheidsmaatregelen van de Egyptische overheid. Er moet rekening worden gehouden met diverse controlemomenten tijdens de reis. De Nederlandse ambassade kan niet op alle locaties in Egypte (tijdig) consulaire bijstand verlenen.

U wordt geadviseerd geen opnames (foto, film, etc.) te maken van locaties die door de Egyptische autoriteiten als strategisch zijn aangemerkt zoals onder meer (militaire) overheidsgebouwen en –terreinen, elektriciteitscentrales, het Suez kanaal etc. De Egyptische wet verbiedt dit en bij overtreding kan de politie overgaan tot arrestatie, waarna een rechtsgang kan volgen met mogelijke ongewenst verklaring van betrokken personen.

Lees hier het volledige reisadvies van het Nederlandse Ministerie van Buitenlandse Zaken.